Galvena
Mācību saturs
Mācīšana un mācīšanās
Skolēnu sasniegumi
Atbalsts skolēniem
Skolas vide
Skolas resursi
Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Iepirkumi

Top.LV

Iepirkumi:


Iepirkumi no 1001 - 9999 Ls

 Preču piegādes
        Informatīvie paziņojumi
        Paziņojumi par lēmuma pieņemšanu
 Pakalpojumi
        Informatīvie paziņojumi
        Paziņojumi par lēmuma pieņemšanu
 Būvdarbi
        Informatīvie paziņojumi
        Paziņojumi par lēmuma pieņemšanu

Iepirkumi virs 10 000 Ls

 Preču piegādes
        Izsludinātās iepirkuma procedūras
        Rezultātu paziņojumi
 Pakalpojumi
        Izsludinātās iepirkuma procedūras
        Rezultātu paziņojumi
 Būvdarbi
        Izsludinātās iepirkuma procedūras
        Rezultātu paziņojumi