Galvena
Mācību saturs
Mācīšana un mācīšanās
Skolēnu sasniegumi
Atbalsts skolēniem
Skolas vide
Skolas resursi
Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Iepirkumi

Top.LVSkolas darba organizācija:

Skolas stiprās puses:
Viss kolektīvs ir atbildīgs par mācību plāna izpildīšanu, kā arī ir iesaistīts mācību procesā, resursu sadalīšanā, finanšu pārvaldē. Lēmumu pieņemšanas procesā piedalās visi darbinieki. Pašvērtēšanā konstatētās skolas darba stiprās puses un nepieciešamos izlabojumus personāls zina un prasmīgi izmanto, plānojot turpmāko darbu. Attīstības plāns ir pārdomāts un reāls. Katru gadu tiek nosprausti un regulāri izvērtēti mērķi. Skolā ir visa obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija, tā izstrādāta demokrātiski un atbilst likumu un citu normatīvo aktu prasībām. Vadības struktūra un katra vadītāja kompetences joma ir precīzi noteikta un visiem zināma.


Skolēnu parlaments 2006./2007.m.g. Olaines 2.vidusskola:


Nr. Vārds uzvārds
1. Viktorija Kulakova
2. Dana Marcinovska
3. Liana Pasenko
4. Vladislavs Kasperovičs
5. Jelizaveta Šlikova
6. Ineta Lapoško
7. Viktorija Ratnikova
8. Alise Cirvinska
9. Darja Kučeva
10. Aleksandra Gerasimoviča
11. Aleksandra Aksjonova
12. Alina Makejeva
13. Viktorija Kovalenko
14. Oksana Korņejeva
15. Olga Mohova
16. Darja Kuznecova
17. Ilona Kolosova
18. Valentīns Aksjonovs
19. Maksims Kools
20. Antonijs Voitjuls
21. Dmitrijs Seladjins
22. Inna Karasjova
23. Marina Vinogradova
24. Jekaterina Pastuha
25. Julija Popova
26. Valerija Rožina

Olaines 2. vidusskolas DIENESTI:


Dienests Vārds uzvārds Piezīmes
Skolas direktore Ludmila Osipova t. 7963582
Direktores vietnieks
mācību darbā
Zinaīda Opikova t. 7965434
Direktores vietnieks
mācību darbā
Ināra Fomantjeva t. 7965434
Direktores vietnieks
mācību darbā
Iosifs Buļcevičs
Direktores vietnieks
informātikā
Agris Vitmanis t. 7966482
Direktores vietniece
saimnieciskajos jautājumos
Ingūna Runce t. 7965593
Direktores vietniece
audzināšanas darbā
Tatjana Fastoviča t. 7965434

Dienests Vārds uzvārds Telpa Darba laiks Piezīmes
Medpunkts R. Kolosova 209. 8.00 – 16.00 t. 7964359
Ēdnīca I stāvs 8.00 – 15.00 t. 7966454
Grāmatvedība V. Ivanova,
S. Zaščerinska
304.a 8.00 – 16.00 t. 7966482
Stomatologs M. Gorloviča 108. P. O. C. P.
12.00 – 16.00
Pēc pieraksta,
t. 9777052
Kopētava S. Zaščerinska 300. 8.00 – 12.00
MIC / bibliotēka M. Dorontjeva
M. Konopļova
V. Šinkarenko
0 stāvs
caur garderobi
P. O. T. C. P.
8.10 – 16.00
t. 7966601
Logopēds N. Juhņeviča 215. P. 13.00 – 17.00
O. 12.30 – 16.30
T. 9.00 – 13.00
C. 9.00 – 14.00
P. 12.30 – 16.30
t. 6012873
Psihologs E. Mačehina 208. P. T. P. 8.00 – 14.00
O. C. 10.00 – 16.00
t. 7964359
Sociālais pedagogs J. Kotova 306. P.P. 8.30 – 18.00
O.C. 8.30 – 14.00
t. 7966482
Trenažieru zāle V. Verpakovskis 0 stāvs P. O. T. C. P.
16.00 – 22.00
S. 10.00 – 14.00
Ieeja no stadiona
puses
Grāmatu, kancelejas
preču kiosks
I stāvs
pie ēdnīcas
9.00 – 15.00 P. O. T. C. P.

Ieeja skolā:


Darba dienās 7.00 – 18.00 Galvenā ieeja
18.00 – 23.00 No Stacijas ielas puses
Sestdienās 7.00 – 14.00 Galvenā ieeja
14.00 – 23.00 No Stacijas ielas puses
Svētdienās                   Skola slēgta